ການ​ຂົນ​ສົ່ງ

 

 

 

 

 

ມາດຕະຖານ: 10 - 15 ວັນ ໄປສະນີ | Shipping ຟຣີ 

 

 ສະແດງ: 4 - 9 ວັນ ໄປສະນີດ່ວນ | ລາຄາແມ່ນຂື້ນກັບນໍ້າ ໜັກ ຂອງລົດເຂັນ

 

 Premium:  2 - 4 ວັນ DHL | ລາຄາແມ່ນຂື້ນກັບນໍ້າ ໜັກ ແລະຂະ ໜາດ.