ການ​ຂົນ​ສົ່ງ

 

ພາຍໃນປະເທດ 

ເງິນສົດ 2 - 3 ວັນເຮັດວຽກໃນການຈັດສົ່ງໃນ UAE

 

International

ມາດຕະຖານ: 10 - 20 ວັນ ໄປສະນີ 

 ສະແດງ: 4 - 9 ວັນ ໄປສະນີດ່ວນ

 Premium:  2 - 4 ວັນ DHL

ລາຄາສາມາດພົບໄດ້ທີ່ ໜ້າ ລົດເຂັນເມື່ອມີສິນຄ້າເພີ່ມເຂົ້າມາ.